fb-like.png

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Members Login


Přihlášení

Kalendář akcí

Dnes < 2022 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Programy EKK 2000 - 2001

Sekce pro vědu a filosofii Evropského kulturního klubu spolu
s Radou českých vědeckých společností


Vás zvou od října do května na pokračování podvečerů s vědou filozofií každý 1. čtvrtek v měsíci od 17 hodin do  zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3 (proti Nové scéně ND), Praha 1.

 


88. podvečer ve čtvrtek 5. října 2000 od 17 hodin na téma:
Kam s nimi?
O tuhých odpadech a odpadních vodách a o transportu znečšťujících látek v půdách


Moderuje: Doc. Ing. Mojmír Mach, CSc., Katedra zdravotního inženýrství, Stavební fakulta ČVUT Praha


a v panelu dále vystoupí:

Ing. Jaroslav Kinkor, CSc., Ministerstvo životního prostředí, Praha
Ing. Václav Vučka, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha
Prof. Miroslav Kutílek, DrSc., ČVUT Praha


89. podvečer ve čtvrtek 2. listopadu 2000 od 17 hodin na téma:

Klonování
možnosti, rizika a problémy


Moderuje: Doc. MUDr. Petr Hach, přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK Praha


a v panelu dále vystoupí:

Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., vědecký pracovník Ústavu pro hemnatologii a krevní transfusi, Praha
Mgr. Jaroslav Hořejší, šéfredaktor časopisu Medicina po promoci, Praha


90. podvečer ve čtvrtek 7. prosince 2000 od 17 hodin na téma:

Vývoj lidského mozku, řeči a písma

Moderuje: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. , Ústav experimentální mediciny AV ČR, Praha


a v panelu dále vystoupí:

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. , Útav funkční anatomie 2. lékařské fakulty UK, Praha
doc. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc., Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty UK, Praha


91. podvečer ve čtvrtek 4. ledna 2001 od 17 hodin na téma:

Současná věda o rostlinách a budoucí přežití lidstva
nejen o geneticky modifikovaných organismech

Moderuje: Prof. RNDr. Luboš Nátr, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha


a v panelu dále vystoupí:

Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., Ústav experimetnální botaniky Akademie věd ČR
Doc. RNDr. Z. Opatrný, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze.


92. podvečer ve čtvrtek 1. února 2001 od 17 hodin
výjimečně v zasedací místnosti č. 108, 1. patro
na téma:
Potřebuje naše planeta celosvětovou vládu?

Moderuje: PhDr. Jaromír Sedlák, CSc., předsednictvo Futurologické společnosti, Praha


a v panelu dále vystoupí:

PhDr. Zbynék Fiala, časopis Ekonom, Praha
PhDr. Jiři Pehe, New York University in Prague


93. podvečer ve čtvrtek 1. března 2001 od 17 hodin
výjimečně ve Sladkovského sále Obecního domu, Nám. republiky, Praha 1
na téma:
Současná architektura

Průvodcm podvečerem bude Prof. Ing. arch. Pavel Havlík, Praha

Stálým zájemcům o EKK bude od 16 hodin umožněna prohlídka výstavy
F. L. Wright and The Living City

94. podvečer ve čtvrtek 5. dubna 2001 od 17 hodin
opět v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Podaří se opět porozumět pojmu vzdělanost?
Vzdělanost jako podmínka existence budoucí společnosti

Moderuje: Prof. RNDr. Libor Pátý, MFF UK, Praha


a v panelu dále vystoupí:

Prof. PhDr. Petr Piťha, PedF UK, Praha
ThDr. Jiří Skoblík, KTF UK, Praha


95. podvečer ve čtvrtek 3. května 2001 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Matematika a její aplikace nejen v přírodních vědách

Moderuje: Prof. RNDr. Ivo Marek, MFF UK, Praha


a v panelu dále vystoupí:

Prof. Ing. Miloslav Havlíček, FJFI ČVUT, Praha
Doc. RNDr. Jaromír Plášek, MFF UK, Praha
Prof. RNDr. Jiří Bičák, MFF UK, Praha
Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc, MFF UK PrahaVstup na podvečery je volný (do vyčerpání kapacity sálu)

Zájemci o elektronické (přednostně) resp.písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Věru Suchánkovou, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel. (02) 688 4499 nebo E-mail: suchanko@mbox.cesnet.cz
RNDr.  Jiří Grygar, v.r. Prof. Jaroslav Valenta, v.r.
sekce pro vědu a  filosofii EKK předseda Rady vědeckých společností