fb-like.png

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Members Login


Přihlášení

Kalendář akcí

Dnes < 2022 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Programy EKK 2006 - 2007

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností

Vás zvou od října do května na pokračování podvečerů s vědou filozofií každý 1. čtvrtek v měsíci od 17 hodin do  zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3 (proti Nové scéně ND), Praha 1.


Díky laskavosti vedení Akademie věd je další činnost EKK zabezpečena

 

135. podvečer ve čtvrtek 5. října 2006 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Počátky vzdělávání našich dívek

Moderuje: Mgr. František Morkes, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha


V panelu vystoupí:

PhDr. Zdeněk Pousta, Archiv a Ústav dějin UK, Praha


 

136. podvečer ve čtvrtek 2. listopadu 2006 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Smíme mít rádi svou vlast?

Moderuje: Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Praha


a v panelu dále vystoupí:

PhDr. Marie L. Neudorfová, PhD., Masarykův ústav AV ČR, Praha
Jiří Ješ, Praha


 

137. podvečer ve čtvrtek 7. prosince 2006 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Český humor

Moderuje: PhDr. Miloš Hoznauer, spisovatel


a v panelu dále vystoupí:

Prof. PhDr. Jaroslav Smolka, DrSc., HAMU, Praha
Ing. Jiří Janta, CSc., FZÚ AV ČR, Praha


 

138. podvečer ve čtvrtek 4. ledna 2007 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Vakuum, 350 let od Torricelliova objevu

Moderuje: Prof. RNDr. Libor Pátý


a v panelu dále vystoupí:

Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., MFF UK, Praha
RNDr. Pavel Hedvábný, CSc., Vakuum Praha


 

139. podvečer ve čtvrtek 1. února 2007 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Mezinárodní ochrana české přírody

Moderuje: Ing. Martina Pásková, Ministerstvo životního prostředí, Praha


a v panelu dále vystoupí:

RNDr. Jan Plesnik, CSc., Agentura pro ochranu přírody, Praha
RNDr. Josef Rubín, Praha


 

140. podvečer ve čtvrtek 1. března 2007 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
T. G. Masaryk a vzdělávání


Moderuje: PhDr. Marie L. Neudorfová, PhD., Masarykův ústav AV ČR, Praha


a v panelu dále vystoupí:

prof. PhDr. Jan Sokol, Fakulta humanitních studií UK, Praha
Mgr. František Morkes, Praha


 

141. podvečer ve čtvrtek 5. dubna 2007 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Kultura a kulturnost v době rostoucí prosperity

Moderuje: PhDr. Jiřina Šiklová, Filosofická fakulta UK, Praha


a v panelu dále vystoupí:

doc. Oldřich Vinař, M. D., DrSc., Praha
PhDr. Irena Vaňková, Filosofická fakulta UK, Praha


 

142. podvečer ve čtvrtek 3. května 2007 od 17 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Vojtěch Slavníkovec a počátky české vzdělanosti

Moderuje: Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Praha


a v panelu dále vystoupí:

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, Praha
PhDr. Petr Kubín, PhD., Katolická teologická fakulta UK, Praha


Zájemci o elektronické (přednostně) resp.písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Věru Suchánkovou, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel. 226 230 179 nebo E-mail: suchanko@cesnet.cz
prof. RNDr. Libor Patý, DrSc., v.r. Prof. MUDr. Ivo Hána, Dr.Sc. v.r.
předseda EKK předseda Rady vědeckých společností