fb-like.png

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Members Login


Přihlášení

Kalendář akcí

Dnes < 2022 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Programy EKK 2011 - 2012

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností

Vás zvou od října do května na pokračování podvečerů s vědou filozofií každý 1. čtvrtek v měsíci od 17 hodin do  zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3 (proti Nové scéně ND), Praha 1.


Díky laskavosti vedení Akademie věd je další činnost EKK zabezpečena

 

175. podvečer ve čtvrtek 6. října 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Teorie her a dešifrování logiky lidského chování

Přednáší: doc. Radim Valenčík, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha

Teorie her má velké množství aplikací v nejrůznějších oblastech - ekonomii, vědách o společnosti, biologii apod. Často diskutovanou otázkou je, jaké možnosti má, pokud jde o popis, analýzu a předvídání chování člověka. Podle některých názorů (vyjádřených např. v knížce Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla) se modely založené na předpokladu racionality člověka podstatným způsobem rozcházejí s tím, jak se lidé "ve skutečnosti" chovají. Pokusíme se ukázat, že řadu případů, kdy se lidé zdánlivě chovají iracionálně, lze s využitím teorie her objasnit na základě předpokladu racionálně se rozhodujícího jednotlivce maximalizujícího svůj užitek. To má zásadní význam pro pochopení toho, "proč se lidé chovají, tak jak se chovají".

Doc. Radim Valenčík, CSc. (1953) Proděkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, autor řady monografií, odborných pojednání a učebnic, mj. Teorie her a redistribuční systémy (2008), Mikroekonomie pro základní stupeň a Mikroekonomie pro střední stupeň vysokoškolského studia (obě 2010 ve spoluautorství s Herbertem Heisslerem a Petrem Wawroszem). Vydává internetový časopis Marathon od roku 1996 (www.valencik.cz). Organizuje pravidelný teoretický seminář na VŠFS (od října 2003, archiv a materiály jsou na www.vsfs.cz/?id=1046).


 

176. podvečer ve čtvrtek 3. listopadu 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
přednáška v rámci probíhajícího Týdne vědy a techniky na AV
na téma:
Molekuly v mezihvězdném prostoru a zařízení ALMA

Přednášející: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc., Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Přednáška bude v úvodu zaměřena na principy mikrovlnné vysoce rozlišené spektroskopie plynů a na její aplikace. Speciální pozornost bude věnována jejím aplikacím v moderní astrofyzice, zejména při výzkumu mezihvězdného prostoru a cirkumstelárního média. Pomocí radio- a mikrovlnných teleskopů byla ve vesmíru objevena spousta molekul, radikálů a iontů, které umožnily formulovat nový typ chemie a získat zásadní astrofyzikální poznatky. Tento výzkum může být v příštích letech akcelerován uvedením gigantického pole milimetrových a submilimetrových teleskopů do provozu. Toto teleskopické pole se dokončuje na náhorní plošině Atacama v Chile ve výšce 5000m nad mořem za účasti České republiky.


 

177. podvečer ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Přírodní a technické vědy na vysokých školách v období Třetí říše

Přednášející: PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D, MÚA AV ČR a FEL ČVUT Praha

Přednáška s besedou bude věnována vlivu nacionálního socialismu na obsah i organizaci vysokoškolské výuky, postavení vyučujících a ekonomické zajištěni akademických instituci. Jmenovitě pak transformaci Německé vysoké školy technice v Praze po převzetí do říšské správy v roce 1939. Současné historické interpretace vycházejí z poznání, že nacistický režim sice nedůvěřoval a nepodporoval inteligenci, nevytvořil žádnou koncepci vědy, ale nedá se zároveň tvrdit, že by byl nepřátelský vůči vědě jako celku.

PhDr. Milena Josefovičová, Ph. D, se zabývá soudobými dějinami, dějinami vědy a techniky, archivnictvím. Přednáší na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a současně působí v Masarykově ústavu a Archivu (MÚA) AV ČR.


178. podvečer ve čtvrtek 5. ledna 2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Stav občanské společnosti a její dopad na korupci a prosperitu naší země „Dosáhneme renesance hodnot podnikatelské obce. Nestačí jen tiše nekrást, musíte nekrást nahlas.“

Přednáší: Martin Hausenblas MBA a Karel Janeček MBA, PhD

MARTIN HAUSENBLAS, charismatický podnikatel, předseda občanského sdruženi www.podnikamebezkorupce.cz aktivní v oblasti rozvoje občanské společnosti a neziskovém sektoru, filantrop a zakladatel stipendijního fondu renesance. Cestovatel.

KAREL JANEČEK finanční matematik, podnikatel. V roce 1995 založil společnost RSJ, jíž je dnes ředitelem. Vytváří matematické modely a strategii, přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2010 založil Nadační fond na podporu vědy a výzkumu, který financuje ze svých zdrojů.


179. podvečer ve čtvrtek 2. února 2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Zajímavosti kolem zemské ionosféry a horní atmosféry

Přednáší: RNDr. Tereza Šindelářová

180. podvečer ve čtvrtek 1. března 2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Obecná relativita 100 let po Einsteinově pražském pobytu

Přednáší: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

U příležitosti stého výročí působení Alberta Einsteina v Praze v letech 1911-1912 připomeneme, že právě v té době začal Einstein formulovat obecnou teorii relativity. Tato teorie gravitace se stala jedním z klíčových nástrojů moderní fyziky a astronomie. V přednášce stručně shrneme geometrickou, fyzikální a matematickou podstatu teorie, její testování i hlavní soudobé aplikace: modelování vývoje vesmíru, studium černých děr a gravitačních vln.

Jiří Podolský (1963) je profesorem na ÚTF MFF UK v Praze. Zabývá se obecnou teorií relativity, především interpretací přesných řešení Einsteinových rovnic gravitačního pole s kosmologickou konstantou, je popisují gravitační vlny a černé díry. Je spoluautorem monografie Exact space-times in Einstein's general relativity (Cambridge University Press, 2009) a více než 70 odborných publikací v recenzovaných časopisech. Zabývá se též popularizací vědy a překládáním knih.


181. podvečer ve čtvrtek 5. dubna 2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Vznik hvězd v galaxiích

Přednáší: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

Hvězdy vznikají v chladných oblacích mezihvězdné hmoty. Během svého života produkují těžší prvky, které jsou rozptýleny do mezihvězdného prostoru. Zde obohacují o produkty hvězdného vývoje mezihvězdná oblaka, která jsou místy tvorby hvězd dalších generací. Zrod hvězd se neděje izolovaně, ale po skupinách - hvězdokupách.

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (nar. 1949) se zabývá astronomií a astrofyzikou, jeho specializací je vývoj galaxií a vznik hvězd. Je uznávaným odborníkem v problematice týkající se struktury mezihvězdné hmoty, expandujících obálek hvězd a podmínek, za kterých vznikají hvězdy. V letech 1996 - 2004 působil jako ředitel Astronomického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je vedoucím oddělení Galaxií a planetárních soustav. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 původních prací v mezinárodních časopisech, jeho práce byly citovány více než 400 krát.


182. podvečer ve čtvrtek 3. května 2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Podivní zelení tvorové
aneb ne tak docela tajný život rostlin

Úvodní přednáška: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Téměř před čtyřiceti lety se stala pověstná kniha Christophera Birda a Petra Tompkinse "Tajný život rostlin" tématem pro paranormální bádání, což naopak přírodovědce od studia jiných aspektů rostlinného života poněkud odradilo. Naštěstí ale módní vlny mají jen omezené trvání, a dnes už mají biologové mnoho co říci o tom, jak se chovajía rozhodují, a v jakém smyslu u nich možná lze hovořit o inteligenci.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (1966) působí na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se molekulárními mechanismy buněčné morfogeneze a jejich evolucí, zejména v souvislosti s proteiny a signálními drahami, které rostliny sdílejí s jinými organismy - včetně nás.


Zájemci o elektronické (přednostně) resp.písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Věru Suchánkovou, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel. 226 230 179 nebo E-mail: suchanko@cesnet.cz
RNDr. Petr Zamarovský, CSc., v.r. Prof. MUDr. Ivo Hána, Dr.Sc. v.r.
předseda EKK předseda Rady vědeckých společností