fb-like.png

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Members Login


Přihlášení

Kalendář akcí

Dnes < 2022 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Programy EKK 2019 - 2020

 

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností

Vás zvou od října do května na pokračování podvečerů s vědou filozofií každý 1. čtvrtek v měsíci od 17 hodin do  zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3 (proti Nové scéně ND), Praha 1.

 


Díky laskavosti vedení Akademie věd je další činnost EKK zabezpečena
Vstup na podvečery je volný (do vyčerpání kapacity sálu!)

Zájemci o elektronické (přednostně) resp. písemné pozvánky na další akce EKK nechť
kontaktují RNDr. Petra Zamarovského, e-mail: zamarovs@fel.cvut.cz


 

239. podvečer ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 17:00 hodin

 

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností Vás zvou na 239. mikulášský podvečer ve čtvrtek 5. prosince 2019, v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Začátek 17:00.

EKK239-001.jpg 

Na programu:

 

100 let Československého filmového archivu
100 let od narození Myrtila Frídy (1919-1978)

filmového historika a spoluzakladatele filmového archivnictví

 

Promluví pamětníci: Milica Pechánková, Vladimír Opěla a Blažena Urgošíková

 

Milica Pechánková profesní cestu začala ve filmotéce Čs. filmového ústavu (1965), kde byl jejím prvním šéfem Myrtil Frída. Od konce 70. let vedla tiskové oddělení Ústřední půjčovny filmů a po sametové revoluci uváděla do českých a slovenských kin americké filmy společností Universal, Paramount, MGM a DreamWorks. Filmová distribuce ji přivedla i za katedru Filmové akademie Miroslava Ondříčka, kde působila celých dvacet let.

 

Vladimír Opěla, emeritní ředitel Národního filmového archivu nastoupil do filmotéky Čs. Filmového ústavu (1965) jako šéf tehdy ještě neexistujícího technického oddělení a spolu s Myrtilem Frídou má zásadní podíl na mimořádně významném postavení NFA nejen v ČR, ale i v rámci Mezinárodní organizace filmových archivů (FIAF). Je držitelem prestižní ceny Jeana Mitryho , dvou Cen Ministerstva kultury ČR, Medaile ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví a řady dalších ocenění.

 

Blažena Urgošíková, filmová historička a světově uznávaná restaurátorka filmů. Po absolvování FF UK se podílela v Čs. filmového ústavu na projektu filmové výchovy na školách a ve filmotéce, kam později nastoupila do oddělení historiků, zpočátku působila jako specialistka na románské kinematografie. Odborné znalosti a zkušenosti ji předurčily k náročné restaurátorské práci, která ji proslavila i daleko za hranicemi ČR.

EKK239-002.png 

 

Vstup volný do zaplnění kapacity sálu. Zájemci o elektronické (přednostně) resp. písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Petra Zamarovského, e-mail: zamarovs@fel.cvut.cz

RNDr. Peter Zamarovský, CSc. (předseda EKK); Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (předseda Rady vědeckých společností)

 

 


 

234. podvečer ve čtvrtek 7. března 2019 od 17:00 hodin

 

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností Vás zvou na 234. podvečer ve čtvrtek 7. března 2019, v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Začátek 17:00.

 

Na programu:

 

Beuronské umění

 

Téma přednáškou uvede: Monica Bubna-Litic

 

Beuronské umění (asi 1860–1930) vzniklo v benediktinském opatství sv. Martina v Beuronu v Bádensku Württembersku, který se v roce 1880 přestěhoval do pražských Emauz. V roce 1888 byl položen základní kámen ke stavbě prvního ženského kláštera sv. Gabriela Beuronské kongregace v Praze na Smíchově.
Svou inspiraci nacházelo v kulturách starého Říma a Řecka, Byzance i Egypta. Využívá estetizující geometrii, jež vychází z představy, že čísly vyjádřená harmonie je odrazem univerza – Božího stvoření. Při liturgii se začal opětovně používat gregoriánský chorál. Ovlivnilo i mnohé umělce: Muchu, Kotěru, Bílka, Plečnika, Sérusiera, Denise atd. Nejvýznamnější díla Beuronské umělecké školy byla zničena za druhé světové války (klášter Emauzy v Praze a klášter Monte Cassino v Itálii), dnes najdete nejstarší a kompletní ukázku beuronského umění v bývalém opatském kostele a klášteře sv. Gabriela na Smíchově.

 

Mgr. Monica Bubna-Litic se zabývá beuronskou tématikou od roku 1990. Založila Spolek přátel beuronského umění a Nadační fond Malakim. Z její iniciativy vyšla kniha autorky Heleny Čižinské Beuronská umělecká škola v opatství sv. Gabriela na Smíchově. V témže roce vydalo Ministerstvo dopravy a spojů poštovní aršík se dvěma známkami a obrázkem s beuronským uměním. Z iniciativy Nadačního fondu byla v kritické edici uvedena v roce 2016 v jedna z nejvýznamnější památek beuronského umění svatogabrielská Liber evangeliorum. Vznikla v Praze v klášteře benediktinek Beuronské kongregace u Sv. Gabriela. Na vydáni edice tohoto iluminovaného rukopisu, dnes deponovaného v Diecézním muzeu ve Štýrském Hradci v Rakousku, se podíleli němečtí a čeští badatelé z mnoha oborů, teolog P. Augustinus Gröger OSB z arciopatství sv. Martina v Beuronu, egyptoložka a historička Hana Navrátilová, historik Miroslav Kunštát a znalkyně beuronského umění, autorka, překladatelka a editorka publikace Monica Bubna-Litic.

 

 

Vstup volný do zaplnění kapacity sálu. Zájemci o elektronické (přednostně) resp. písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Petra Zamarovského, e-mail: zamarovs@fel.cvut.cz

RNDr. Peter Zamarovský, CSc. (předseda EKK); Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (předseda Rady vědeckých společností)

 

 


 

233. podvečer ve čtvrtek 7. února 2019 od 17:00 hodin

 

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností Vás zvou na 233. podvečer ve čtvrtek 7. února 2019, v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Začátek 17:00.

 

Na programu:

 

Čeští aristokraté v časech demokratických i totalitních

 

Úvodní slovo: Zdeněk Hazdra

   

 

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (1983) vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Palackého Univerzitě v Olomouci. Zaměřuje se zvláště na problematiku šlechty v období mezi světovými válkami a v časech totalitních režimů; dále pak na tematiku protinacistického odboje a komunistické perzekuce v 50. letech 20. století. Je autorem monografie „Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy“ (Lidové noviny 2015) a řady dalších studií. Věnuje se i popularizaci historie. Spolupracuje s Českým rozhlasem (např. cyklus Osudové ženy) a Českou televizí (např. cyklus Neznámí hrdinové). Je též autorem či spoluautorem scénářů k hudebně-literárním pořadům a televizním dokumentům. Od května 2014 zastává funkci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

 

Vstup volný do zaplnění kapacity sálu. Zájemci o elektronické (přednostně) resp. písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Petra Zamarovského, e-mail: zamarovs@fel.cvut.cz

RNDr. Peter Zamarovský, CSc. (předseda EKK); Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (předseda Rady vědeckých společností)

 

 


 

232. podvečer ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 17:00 hodin

 

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností Vás zvou na 232. podvečer ve čtvrtek 3. ledna 2019, v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Začátek 17:00.

 

Na programu:

 

Jak nás zrazuje paměť

 

Úvodní slovo: Peter Zamarovský

   

„Jestliže začneme naši paměť zpochybňovat, budeme rovněž muset zpochybnit samotné základy toho, kým jsme…. Pokud nám odejde paměť a vzpomínky, co nám vlastně zůstane?“
Julie Shawová

 

Předkládám několik úvah o příčinách a závažných důsledcích nedokonalosti naší paměti. Budu hovořit například o:

  1. Falešné vzpomínky a jejich nebezpečí
  2. Nevědomé „vzpomínky“ a vnímání reality
  3. Fenomén „staré dobré časy“
  4. Problém verbalizace
  5. Reinkarnace, regresní terapie, „gaslighting“
  6. Otázka synchronicity
  7. Posttraumatický syndrom
  8. Multitasking

 

Vstup volný do zaplnění kapacity sálu. Zájemci o elektronické (přednostně) resp. písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Petra Zamarovského, e-mail: zamarovs@fel.cvut.cz

RNDr. Peter Zamarovský, CSc. (předseda EKK); Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (předseda Rady vědeckých společností)